Bericht van het bestuur 26 april 2020

Beste koorleden,

Op dit moment beheerst corona ons leven. Het virus maakt het leven van alledag een leven dat wij niet kennen. Sommige koorleden of verwanten worden hard getroffen in deze tijd. Gelukkig konden wij elkaar afgelopen woensdag ontmoeten in een zoommeeting, fijn om weer een aantal koorleden te zien en te horen. Vandaag is het bestuur op dezelfde wijze bij elkaar geweest. Ook bij deze bijeenkomst was het weer prettig om elkaar te zien en te horen. Natuurlijk hebben wij in deze vergadering gesproken over een aantal onderwerpen. Wij willen dit graag met jullie delen.

Wij vergaderden gelukkig weer als compleet bestuur. Wendy (hoge sopraan) is onze nieuwe secretaris! Hier zijn wij heel blij mee; met Wendy is het bestuur weer op volle sterkte.
Wat afgelopen woensdag in de zoombijeenkomst ook aan de orde kwam is de wens van de leden om weer met elkaar te zingen. Heel begrijpelijk. Met alle nieuwe arrangementen willen wij natuurlijk ook samen aan de slag! En we willen elkaar ook wel weer eens live zien! Als bestuur hebben wij alle opties om te repeteren tegen het licht gehouden. Bekend is dat er ook landelijk gewerkt wordt aan een protocol voor muzieklessen, die op dit moment ook nog niet zijn toegestaan. Na 19 mei mag er alleen opgestart worden wanneer er een protocol aanwezig is. En dan mogen er ook nog tot 1 juni geen groepsbijeenkomsten plaatsvinden en is De Esch nog steeds gesloten. Vooralsnog gaan wij de repetities dus niet hervatten, het protocol zal ook afgewacht moeten worden. Het bestuur ziet op dit moment geen mogelijkheden, om op welke wijze dan ook nu de repetities te hervatten. Wel hebben wij de mogelijkheden voor daarna ‘afgetast’. Maar helaas moeten we dus echt nog wachten.

Dan hebben wij gesproken over de website. Er zijn al eerder afspraken gemaakt over het aanleveren van teksten voor de website en het bijhouden van de website. Als alles compleet is, is er wat het bestuur betreft niets meer dat de lancering van de website tegenhoudt. Voorwaarde is natuurlijk dat het ledenportaal goed werkt. Om te voorkomen dat er door onvoorziene omstandigheden geen toegang blijkt te zijn tot de nieuwe website, proberen wij wel beide websites naast elkaar te laten functioneren, of dit kan en lukt moet nog even blijken, maar we willen er alles aan doen om te zorgen dat wij in deze tijd wel kunnen blijven oefenen, ook al is dat alleen en thuis. Emmelies stemt dit verder af met de betrokken leden.

Muziek is altijd, maar zeker nu belangrijk. We missen onze routines en onze repetities. We weten zeker dat we voor Rotjekoor volgend jaar ingeloot zijn! Dat is alvast weer iets! Woensdag is er weer een zoom bijeenkomst. In deze bijeenkomst wil Alejandro ons ook echt laten zingen. Dus zorg dat je erbij bent! Petula stuurt (waarvoor hartelijk dank) weer een link naar de koorleden zodat iedereen kan inloggen. Zijn er vragen, ideeën of opmerkingen voor het bestuur? Laat het gerust weten.

De mensen die het in deze periode moeilijk hebben wensen wij veel sterkte. En voor iedereen: fijne Koningsdag, hou vol, zorg voor elkaar en zing, zing, zing!

Namens het bestuur,
Lenneke van der Meer
lennekevdmeer@gmail.com
06-85347707