Bestuursvergadering 11 september 2020

Lieve koorleden,
Afgelopen vrijdag is het bestuur weer bij elkaar geweest. In deze vergadering hebben wij gesproken over de ledenvergadering. We gaan proberen deze op 4 november om 20:15 uur te houden. Er wordt gekeken naar een geschikte locatie, met inachtneming van de regels, in de gymzaal in De Esch. Hou deze avond vrij in de agenda! Het is fijn als er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. Op de agenda staat in ieder geval de benoeming van een nieuw bestuurslid. Wendy heeft aangegeven niet als bestuurslid verder te gaan. Heb je interesse in de bestuursfunctie en wil je informatie? Neem gerust contact op met ondergetekende.

Het huidige repetitierooster loopt tot 7 oktober. In het rooster na 7 oktober wordt rekening gehouden met de ledenvergadering. Op deze avond wordt verder niet gezongen. Ook op 28 oktober is geen repetitie i.v.m. de vakantie van Alejandro. Op 21 oktober (herfstvakantie) wordt weer wel gezongen. Over de huidige repetitieavonden hebben we het ook gehad. Er is een levendige ruilhandel in data tussen koorleden, maar niet alle mogelijkheden worden volledig benut. Het is jammer als er minder koorleden zijn dan mogelijk is, dus probeer zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de repetitieavonden en overleg hierover met je stemgroep! Wij proberen het rooster zo in te delen dat er meer koorleden per avond kunnen repeteren, dit past binnen de RIVM voorschriften! Vergeet niet dat thuis oefenen ook nu belangrijk is, dan kom je goed voorbereid op de repetitieavonden!
Ook hebben wij in de vergadering gesproken over de ventilatie tijdens de repetities. Nu het weer kouder wordt zorgen wij ervoor dat er voorafgaand aan de repetitie wordt geventileerd en tijdens de repetitie wordt er geventileerd als het weer het toelaat en alleen aan één kant van de zaal zodat het niet gaat tochten.

En om met een portie vrolijkheid te eindigen; vanavond is een bloemetje aan Jos overhandigd ter ere van zijn 40-jarig huwelijk!

Zijn er vragen schroom dan niet!

Hartelijke groet namens het bestuur,
Lenneke van der Meer
Voorzitter