Bericht van Cis

[09:12, 16-09-2021] +31 6 50644494: Morge beste puur zang mensen… een bericht over Enzooitjes… november en de presentatie komen er snel aan vandaar dit berichtje … De oude choreografie moeten weer uit de mottenballen gehaald worden heb ik bij mezelf gemerkt … en dan nog een paar nieuwe in aantocht. ..
Nancy M is het concept al klaar het word een mening van vereenvoudigde riverdance zonder hupjes en militaire dance dwz heel strak… het accent zal liggen op een eenvoudig uitgevoerd koorbeweging tov van elkaar…
Voor Madonna liggen er wat nog te onderzoeken ideetjes op de plank…
Wat nu belangrijk is voor jullie om de druk van 3x een nieuwe choreografie wat te verdelen is het handig dat jullie voor wake up Susie je al gaan kennismaken met 🥁🥁🥁 body percussie🥁. ..
Filmpjes bekijken en of meedoen …

Wat belangrijk is dat je hoorbaar oefent: met de maat meeklappen, vinger knippen of met de voet flappen. .. op de tel/twee klappen per een tel of een klap per twee tellen op de beat (en afterbeat) . .. zodat je een bepaald gemak ontwikkeld met ritme/body percussie. .. de uiteindelijke ritmische eenvoudige choreografie wordt onhoorbaar uitgevoerd en alleen in het tussen stuk een hoorbare percussie voor de fanatiekelingen. Hoop je alvast te inspireren met bodypercussie… Ga alvast kijken, uitproberen en het laten bezinken … groetjes Cis 🌻
Ps vragen of opmerkingen zijn altijd welkom wel graag in een persoonlijk app je aan mij.

Bestuursvergadering 9 oktober (+rooster en huiswerk)

Bestuursvergadering 9 oktober (+rooster en huiswerk)

Beste leden,
Afgelopen vrijdag hebben we als bestuur vergaderd. De belangrijkste agendapunten waren:

Hoe verder met repeteren?
Voorbereiding ledenvergadering

Repeteren en rooster
Vorige week berichtten we jullie dat we vanaf aanstaande woensdag niet meer in De Esch terecht kunnen om te zingen. Inmiddels horen we hierover wat versoepelde geluiden, dus met een slag om de arm gaan we er toch vanuit dat we kunnen repeteren.
Uit de kleine enquête die we hielden kwam naar voren dat de meerderheid van het koor graag vaker en met een wat grotere groep repeteert. Dat onze uitvraag een momentopname was bleek uit de reacties die daarna kwamen: leden worden voorzichtiger en herzagen hun voorkeur weer.
We zijn op het volgende uitgekomen: Een aantal leden heeft besloten (om uiteenlopende redenen!!) voorlopig niet te komen repeteren. De groep mensen die overblijft wordt een stuk kleiner. Daarnaast is onze ervaring dat we bijna geen enkele repetitie met ‘voltallige bezetting’ aanwezig zijn. We zien daarom ruimte om het koor door 2 te delen waardoor we met een iets grotere groep en iets vaker (1 keer per 2 weken) kunnen repeteren. We gaan dit de komende 2 weken uitproberen. De leden die hebben aangegeven voorlopig niet te komen zingen staan komende 2 repetities niet ingedeeld. Wil je toch komen? Dat kan natuurlijk. Neem dan even contact met me op om af te stemmen welke avond het beste past. Op 28 oktober is er geen repetitie omdat Alejandro die week verlof heeft en voor 4 november staat de ledenvergadering gepland. Op die avond wordt er niet gezongen.

Kom alleen naar de repetitie / ledenvergadering wanneer je geen gezondheidsklachten hebt. Neem een mondkapje mee om in de algemene ruimten van De Esch te dragen. Conform de richtlijnen van de RIVM luchten we de Paleiszaal voor en na de repetitie. Tijdens de repetitie mag er alleen geventileerd worden (ramen open). We repeteren in zig-zagopstelling (voorschrift RIVM) en houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Een aanwezig bestuurslid registreert de namen van de aanwezige leden.

Klik hier voor het rooster!

Let op! Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie vanuit het kabinet. Mogelijk worden er nieuwe maatregelen afgekondigd die van invloed zijn op groepsgrootte, zingen, avondklok, samen komen etc. Bovenstaande is mogelijk dinsdag  achterhaald. Wanneer we op bovenstaande moeten aanpassen of annuleren berichten we jullie.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is gepland voor woensdag 4 november. Een mail met de agenda + begeleidende stukken volgt. Op dit moment is nog onzeker hoe we de ledenvergadering kunnen vormgeven. Daarom nemen we over de vorm (op locatie of digitaal) van de ledenvergadering pas later een besluit.
Omdat Wendy stopt met het vervangende bestuurslidmaatschap zoeken we een nieuw bestuurslid. Lijkt het je leuk om mee te denken en besluiten over zaken die het koor aangaan? Meld je bij één van de bestuursleden! Zeker in deze ingewikkelde tijd kunnen we alle denk- en besluitkracht gebruiken. Het bestuur gaat na de ledenvergadering graag met vijf bestuursleden verder!

Huiswerk
Er is ook nog huiswerk. Alejandro vraagt ons Wake up little Suzy in te studeren.

Namens het bestuur,
Hartelijke groet,
Marianne Wolters

Rooster 26 augustus t/m 2 oktober (en nieuw huiswerk)

Hierbij het nieuwe rooster:
rooster 2 pze

LET OP! 26 augustus is de inhaalavond voor de leden die op 29 juli waren ingeroosterd (of door ruilen aan de beurt waren). In verband met gezondheidsklachten van Alejandro ging deze repetitie niet door. Deze avond wordt dus op 26 augustus ingehaald. Had je geruild, stem dit dan even af met degene waarmee je geruild had.

Huiswerk
De focus van de komende repetities ligt op de nieuwe nummers Carry en She’s Madonna.

Spelregels
De spelregels zijn verder weer hetzelfde: we repeteren met een klein gezelschap, zoveel mogelijk in de Paleiszaal. Kun je niet op de avond dat je bent ingedeeld, dan ruil je met iemand van je eigen stemgroep. We repeteren van 20.15 tot 21.45 uur, zonder pauze. Daarna schenkt Jos nog wel een drankje.

Rooster t/m 19 Augustus

Rooster t/m 19 augustus
Zomerrooster PuurZangEnzo

Tijdens deze repetities zingen we:
Barbara Ann
Billie Jean
Grace Kelly
Hey there Delilah
Hit the road Jack
Jolene
Moves like Jagger
Nancy Mulligan
Sofia

Bestuursvergadering 11 september 2020

Lieve koorleden,
Afgelopen vrijdag is het bestuur weer bij elkaar geweest. In deze vergadering hebben wij gesproken over de ledenvergadering. We gaan proberen deze op 4 november om 20:15 uur te houden. Er wordt gekeken naar een geschikte locatie, met inachtneming van de regels, in de gymzaal in De Esch. Hou deze avond vrij in de agenda! Het is fijn als er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. Op de agenda staat in ieder geval de benoeming van een nieuw bestuurslid. Wendy heeft aangegeven niet als bestuurslid verder te gaan. Heb je interesse in de bestuursfunctie en wil je informatie? Neem gerust contact op met ondergetekende.

Het huidige repetitierooster loopt tot 7 oktober. In het rooster na 7 oktober wordt rekening gehouden met de ledenvergadering. Op deze avond wordt verder niet gezongen. Ook op 28 oktober is geen repetitie i.v.m. de vakantie van Alejandro. Op 21 oktober (herfstvakantie) wordt weer wel gezongen. Over de huidige repetitieavonden hebben we het ook gehad. Er is een levendige ruilhandel in data tussen koorleden, maar niet alle mogelijkheden worden volledig benut. Het is jammer als er minder koorleden zijn dan mogelijk is, dus probeer zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de repetitieavonden en overleg hierover met je stemgroep! Wij proberen het rooster zo in te delen dat er meer koorleden per avond kunnen repeteren, dit past binnen de RIVM voorschriften! Vergeet niet dat thuis oefenen ook nu belangrijk is, dan kom je goed voorbereid op de repetitieavonden!
Ook hebben wij in de vergadering gesproken over de ventilatie tijdens de repetities. Nu het weer kouder wordt zorgen wij ervoor dat er voorafgaand aan de repetitie wordt geventileerd en tijdens de repetitie wordt er geventileerd als het weer het toelaat en alleen aan één kant van de zaal zodat het niet gaat tochten.

En om met een portie vrolijkheid te eindigen; vanavond is een bloemetje aan Jos overhandigd ter ere van zijn 40-jarig huwelijk!

Zijn er vragen schroom dan niet!

Hartelijke groet namens het bestuur,
Lenneke van der Meer
Voorzitter

Van de webmaster

 


Een fout met de SSL beveiliging (een certificaat dat verlopen was ….) is hersteld dus iedereen zou zonder foutmeldingen weer de site moeten kunnen bekijken.

Ook heb ik de Javascript MIXER van “You Can Close Your Eyes” de Quarantine PuurZangeEnzo versie op onze eigen website gezet. Urenlang schuiven met de schuifjes !

Groeten

Sjoerd

Voor de nieuwe leden

Deze nummers svp uitprinten en elke repetitie meenemen
Break free
Rain
We are young
You can close your eyes
Marry you
Let her go
Oude Maasweg
Mag ik dan bij jou
Summer sushine
Forget you
Umbrella
Dear future husband
Me and my broken heart
Romeo and Juliette
Zing vecht
Born
Old and wise
Rude
Beatiful day
Take your time girl
Summer in the city
El mismo sol

Bericht van het bestuur 26 april 2020

Beste koorleden,

Op dit moment beheerst corona ons leven. Het virus maakt het leven van alledag een leven dat wij niet kennen. Sommige koorleden of verwanten worden hard getroffen in deze tijd. Gelukkig konden wij elkaar afgelopen woensdag ontmoeten in een zoommeeting, fijn om weer een aantal koorleden te zien en te horen. Vandaag is het bestuur op dezelfde wijze bij elkaar geweest. Ook bij deze bijeenkomst was het weer prettig om elkaar te zien en te horen. Natuurlijk hebben wij in deze vergadering gesproken over een aantal onderwerpen. Wij willen dit graag met jullie delen.

Wij vergaderden gelukkig weer als compleet bestuur. Wendy (hoge sopraan) is onze nieuwe secretaris! Hier zijn wij heel blij mee; met Wendy is het bestuur weer op volle sterkte.
Wat afgelopen woensdag in de zoombijeenkomst ook aan de orde kwam is de wens van de leden om weer met elkaar te zingen. Heel begrijpelijk. Met alle nieuwe arrangementen willen wij natuurlijk ook samen aan de slag! En we willen elkaar ook wel weer eens live zien! Als bestuur hebben wij alle opties om te repeteren tegen het licht gehouden. Bekend is dat er ook landelijk gewerkt wordt aan een protocol voor muzieklessen, die op dit moment ook nog niet zijn toegestaan. Na 19 mei mag er alleen opgestart worden wanneer er een protocol aanwezig is. En dan mogen er ook nog tot 1 juni geen groepsbijeenkomsten plaatsvinden en is De Esch nog steeds gesloten. Vooralsnog gaan wij de repetities dus niet hervatten, het protocol zal ook afgewacht moeten worden. Het bestuur ziet op dit moment geen mogelijkheden, om op welke wijze dan ook nu de repetities te hervatten. Wel hebben wij de mogelijkheden voor daarna ‘afgetast’. Maar helaas moeten we dus echt nog wachten.

Dan hebben wij gesproken over de website. Er zijn al eerder afspraken gemaakt over het aanleveren van teksten voor de website en het bijhouden van de website. Als alles compleet is, is er wat het bestuur betreft niets meer dat de lancering van de website tegenhoudt. Voorwaarde is natuurlijk dat het ledenportaal goed werkt. Om te voorkomen dat er door onvoorziene omstandigheden geen toegang blijkt te zijn tot de nieuwe website, proberen wij wel beide websites naast elkaar te laten functioneren, of dit kan en lukt moet nog even blijken, maar we willen er alles aan doen om te zorgen dat wij in deze tijd wel kunnen blijven oefenen, ook al is dat alleen en thuis. Emmelies stemt dit verder af met de betrokken leden.

Muziek is altijd, maar zeker nu belangrijk. We missen onze routines en onze repetities. We weten zeker dat we voor Rotjekoor volgend jaar ingeloot zijn! Dat is alvast weer iets! Woensdag is er weer een zoom bijeenkomst. In deze bijeenkomst wil Alejandro ons ook echt laten zingen. Dus zorg dat je erbij bent! Petula stuurt (waarvoor hartelijk dank) weer een link naar de koorleden zodat iedereen kan inloggen. Zijn er vragen, ideeën of opmerkingen voor het bestuur? Laat het gerust weten.

De mensen die het in deze periode moeilijk hebben wensen wij veel sterkte. En voor iedereen: fijne Koningsdag, hou vol, zorg voor elkaar en zing, zing, zing!

Namens het bestuur,
Lenneke van der Meer
lennekevdmeer@gmail.com
06-85347707