Huiswerk berichten: INTERN

Huiswerk Actueel

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Bestuursvergadering 9 oktober (+rooster en huiswerk)

Bestuursvergadering 9 oktober (+rooster en huiswerk)

Beste leden,
Afgelopen vrijdag hebben we als bestuur vergaderd. De belangrijkste agendapunten waren:

Hoe verder met repeteren?
Voorbereiding ledenvergadering

Repeteren en rooster
Vorige week berichtten we jullie dat we vanaf aanstaande woensdag niet meer in De Esch terecht kunnen om te zingen. Inmiddels horen we hierover wat versoepelde geluiden, dus met een slag om de arm gaan we er toch vanuit dat we kunnen repeteren.
Uit de kleine enquête die we hielden kwam naar voren dat de meerderheid van het koor graag vaker en met een wat grotere groep repeteert. Dat onze uitvraag een momentopname was bleek uit de reacties die daarna kwamen: leden worden voorzichtiger en herzagen hun voorkeur weer.
We zijn op het volgende uitgekomen: Een aantal leden heeft besloten (om uiteenlopende redenen!!) voorlopig niet te komen repeteren. De groep mensen die overblijft wordt een stuk kleiner. Daarnaast is onze ervaring dat we bijna geen enkele repetitie met ‘voltallige bezetting’ aanwezig zijn. We zien daarom ruimte om het koor door 2 te delen waardoor we met een iets grotere groep en iets vaker (1 keer per 2 weken) kunnen repeteren. We gaan dit de komende 2 weken uitproberen. De leden die hebben aangegeven voorlopig niet te komen zingen staan komende 2 repetities niet ingedeeld. Wil je toch komen? Dat kan natuurlijk. Neem dan even contact met me op om af te stemmen welke avond het beste past. Op 28 oktober is er geen repetitie omdat Alejandro die week verlof heeft en voor 4 november staat de ledenvergadering gepland. Op die avond wordt er niet gezongen.

Kom alleen naar de repetitie / ledenvergadering wanneer je geen gezondheidsklachten hebt. Neem een mondkapje mee om in de algemene ruimten van De Esch te dragen. Conform de richtlijnen van de RIVM luchten we de Paleiszaal voor en na de repetitie. Tijdens de repetitie mag er alleen geventileerd worden (ramen open). We repeteren in zig-zagopstelling (voorschrift RIVM) en houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Een aanwezig bestuurslid registreert de namen van de aanwezige leden.

Klik hier voor het rooster!

Let op! Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie vanuit het kabinet. Mogelijk worden er nieuwe maatregelen afgekondigd die van invloed zijn op groepsgrootte, zingen, avondklok, samen komen etc. Bovenstaande is mogelijk dinsdag  achterhaald. Wanneer we op bovenstaande moeten aanpassen of annuleren berichten we jullie.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is gepland voor woensdag 4 november. Een mail met de agenda + begeleidende stukken volgt. Op dit moment is nog onzeker hoe we de ledenvergadering kunnen vormgeven. Daarom nemen we over de vorm (op locatie of digitaal) van de ledenvergadering pas later een besluit.
Omdat Wendy stopt met het vervangende bestuurslidmaatschap zoeken we een nieuw bestuurslid. Lijkt het je leuk om mee te denken en besluiten over zaken die het koor aangaan? Meld je bij één van de bestuursleden! Zeker in deze ingewikkelde tijd kunnen we alle denk- en besluitkracht gebruiken. Het bestuur gaat na de ledenvergadering graag met vijf bestuursleden verder!

Huiswerk
Er is ook nog huiswerk. Alejandro vraagt ons Wake up little Suzy in te studeren.

Namens het bestuur,
Hartelijke groet,
Marianne Wolters

Voor de nieuwe leden

Deze nummers svp uitprinten en elke repetitie meenemen
Break free
Rain
We are young
You can close your eyes
Marry you
Let her go
Oude Maasweg
Mag ik dan bij jou
Summer sushine
Forget you
Umbrella
Dear future husband
Me and my broken heart
Romeo and Juliette
Zing vecht
Born
Old and wise
Rude
Beatiful day
Take your time girl
Summer in the city
El mismo sol