Onze Lockdown Video !

Popkoor Puur Zang Enzo kan niet wachten om weer samen te zingen. Zoveel mooie nummers. Sofia bijvoorbeeld. Tijdens ons laatste optreden vond het publiek het prachtig. Veel plezier met deze thuisversie. We hopen snel weer met elkaar en voor jou te zingen. #alleensamen

Voor de nieuwe leden

Deze nummers svp uitprinten en elke repetitie meenemen
Break free
Rain
We are young
You can close your eyes
Marry you
Let her go
Oude Maasweg
Mag ik dan bij jou
Summer sushine
Forget you
Umbrella
Dear future husband
Me and my broken heart
Romeo and Juliette
Zing vecht
Born
Old and wise
Rude
Beatiful day
Take your time girl
Summer in the city
El mismo sol

Online zangfeestje

Zoals elke woensdag avond was het op 27 mei weer zangavond in de  huiskamers van een aantal koorleden, Alejandro gaf een PuurZangEnzoVirtuele oefenavond. Er werd deze keer geoefend met vibrato, met het openen en sluiten van de stembanden waarbij “met lucht” dan wel “zonder lucht” gezongen werd.

Het is niet hetzelfde als met elkaar muziek maken, maar zolang speciaal zangkoren en het vlak bij elkaar met veel “lucht” zingen juist als risicovol wordt aangemerkt vinden we in ons koor dat het maar even zo moet. Het sociale aspect kan zo in ieder geval enigzins in stand gehouden worden.
Namens alle deelnemers wensen we ons en alle bezoekers van deze website een spoedig maar wel een veilig einde van deze coronacrisis !

Bericht van het bestuur 26 april 2020

Beste koorleden,

Op dit moment beheerst corona ons leven. Het virus maakt het leven van alledag een leven dat wij niet kennen. Sommige koorleden of verwanten worden hard getroffen in deze tijd. Gelukkig konden wij elkaar afgelopen woensdag ontmoeten in een zoommeeting, fijn om weer een aantal koorleden te zien en te horen. Vandaag is het bestuur op dezelfde wijze bij elkaar geweest. Ook bij deze bijeenkomst was het weer prettig om elkaar te zien en te horen. Natuurlijk hebben wij in deze vergadering gesproken over een aantal onderwerpen. Wij willen dit graag met jullie delen.

Wij vergaderden gelukkig weer als compleet bestuur. Wendy (hoge sopraan) is onze nieuwe secretaris! Hier zijn wij heel blij mee; met Wendy is het bestuur weer op volle sterkte.
Wat afgelopen woensdag in de zoombijeenkomst ook aan de orde kwam is de wens van de leden om weer met elkaar te zingen. Heel begrijpelijk. Met alle nieuwe arrangementen willen wij natuurlijk ook samen aan de slag! En we willen elkaar ook wel weer eens live zien! Als bestuur hebben wij alle opties om te repeteren tegen het licht gehouden. Bekend is dat er ook landelijk gewerkt wordt aan een protocol voor muzieklessen, die op dit moment ook nog niet zijn toegestaan. Na 19 mei mag er alleen opgestart worden wanneer er een protocol aanwezig is. En dan mogen er ook nog tot 1 juni geen groepsbijeenkomsten plaatsvinden en is De Esch nog steeds gesloten. Vooralsnog gaan wij de repetities dus niet hervatten, het protocol zal ook afgewacht moeten worden. Het bestuur ziet op dit moment geen mogelijkheden, om op welke wijze dan ook nu de repetities te hervatten. Wel hebben wij de mogelijkheden voor daarna ‘afgetast’. Maar helaas moeten we dus echt nog wachten.

Dan hebben wij gesproken over de website. Er zijn al eerder afspraken gemaakt over het aanleveren van teksten voor de website en het bijhouden van de website. Als alles compleet is, is er wat het bestuur betreft niets meer dat de lancering van de website tegenhoudt. Voorwaarde is natuurlijk dat het ledenportaal goed werkt. Om te voorkomen dat er door onvoorziene omstandigheden geen toegang blijkt te zijn tot de nieuwe website, proberen wij wel beide websites naast elkaar te laten functioneren, of dit kan en lukt moet nog even blijken, maar we willen er alles aan doen om te zorgen dat wij in deze tijd wel kunnen blijven oefenen, ook al is dat alleen en thuis. Emmelies stemt dit verder af met de betrokken leden.

Muziek is altijd, maar zeker nu belangrijk. We missen onze routines en onze repetities. We weten zeker dat we voor Rotjekoor volgend jaar ingeloot zijn! Dat is alvast weer iets! Woensdag is er weer een zoom bijeenkomst. In deze bijeenkomst wil Alejandro ons ook echt laten zingen. Dus zorg dat je erbij bent! Petula stuurt (waarvoor hartelijk dank) weer een link naar de koorleden zodat iedereen kan inloggen. Zijn er vragen, ideeën of opmerkingen voor het bestuur? Laat het gerust weten.

De mensen die het in deze periode moeilijk hebben wensen wij veel sterkte. En voor iedereen: fijne Koningsdag, hou vol, zorg voor elkaar en zing, zing, zing!

Namens het bestuur,
Lenneke van der Meer
lennekevdmeer@gmail.com
06-85347707